DK: GDPR i dagligdagen: Vedligeholdelse og tilsyn

GDPR er nu blevet hverdag i alle organisationer, som forlængst bør have fået grundigt styr på dataflow og håndteringen af persondata i alle arbejdsgange og -processer samt på forankringen af de nye regler og processer i organisationen.

De it-ansvarlige har undervejs skullet træffe mange valg i det ofte omfattende arbejde, der har krævet både nye værktøjer, massiv efteruddannelse af medarbejdere, omlægning af arbejdsgange og meget andet.

Datatilsynet har skærpet tilsynsarbejdet betydeligt, og har i 2021 blandt andet fokus på områder som håndtering af cookies, spærrelister, kontrol med databehandlere, overførsel af personoplysninger til tredjelande og persondata-sikkerhed.

Området udvikler sig løbende. Blandt andet har Schrems II-dommen ført til flere retningslinjer fra EU, som man skal håndtere, hvis de af organisationen indsamlede personoplysninger skal føres ud af EU – herunder kontrol med databehandleraftaler med leverandører uden for EU.

Det er alle organisationers eget ansvar altid at leve op til de gældende regler, men strømmen af anmeldelser til og afgørelser fra Datatilsynet viser med al tydelighed, at det er lettere sagt end gjort.

I de ofte komplekse miljøer er det nødvendigt for organisationerne – og deres DPO’er – at fokusere på at sikre og fasttømre, at organisationen konsekvent, overalt og ensartet lever op til reglerne i det daglige arbejde – også hvor organisationen eksempelvis er spredt over flere lokationer, folk arbejder hjemmefra og nye prioriteringer presser sig på.

På dette event får du overblik over de seneste nye tiltag og udmeldinger fra Datatilsynet samt overblik over de seneste nye regler og hvordan du håndterer dem.

Du får også indblik i, hvordan du sikrer løbende overholdelse af GDPR i fremtiden ved hjælp af procesuelle greb, værktøjer og systemer – og hvordan du kan arbejde på at sikre, at medarbejderne ikke dummer sig og animeres til at overholde reglerne.

Du vil desuden kunne stille spørgsmål og få vendt dine problemstillinger med juridiske eksperter på området.

Se nærmere program, og tilmeld dig eventet, via dette link.

Date

23 Sep 2021

Time

CET
9:00 - 15:00

Spoken language

Danish
Categories

Organizer

ComputerWorld Events
Website
http://computerworldevents.dk/